Archive for the ‘Undervisning’ Category

Folkeeventyret – analyse af “Kong Lindorm”

Så kom vi igennem vores arbejde med folkeeventyret. Her er jeres noter og svar til teoriteksten fra Litteraturens Veje:  

Litteraturens veje – spørgsmål til teoritekst (2) Her har I derfor en oversigt over de vigtigste ting i forhold til folkeeventyret som genre, samt noter omkring Freud og Jungs dybdepsykologi.

Her er jeres videoanalyser af “Kong Lindorm”:

Ingeborg, Rasmus og Line:

Del 1:

http://screencast.com/t/RgKAbgfbU

Del 2:

http://screencast.com/t/aZB7UHXvt8

Cilie, Ditte, Marie og Bjørn:

file:///C:/Users/TLK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8A1IETRR/Analyse.swf

Monika, Philippa, Sebastian og Emil G.:

http://screencast.com/t/dTRDMni8

Signe, Frederik, Katja:

Reklamer

Omskrivning af folkevisen ‘Ebbe Skammelsen’

Folkeviser og deres handlingsforløb kan nogle gange være vanskelige at overskue. Derfor kan det være en god idé at ‘omskrive’. Og det er det, denne øvelse går ud på!

Ved at omskrive denne folkevise vil I…
…få et bedre overblik over handlingen i folkevisen.
…få en klarere idé om konfliktmotivet – hvorfor sker der, det der sker? Og hvorfor slutter folkevisen, som den gør?
…blive tvunget til at forholde jer til, hvilke detaljer, der er relevante for at få forklaret denne folkevises konfliktmotiv!

Og bonus: Ved at arbejde med den på jeres egen måde og sætte egne ord på, får I folkevisen internaliseret, hvilket gør, at I forstår den bedre, og I husker den bedre.

I er nu journalister, som skal lave en artikel om det blodige forløb i “Ebbe Skammelsen”. I grupperne skal I diskutere hændelsesforløbet i folkevisen og siden udvælge de vigtigste og mest relevante dele af handlingsforløbet til jeres artikel.

Artiklen skal efterligne artiklerne i Ekstra Bladet mht. overskrift, underoverskrift, sprog, opstilling, interviewform (de pårørende, vidner) osv. Husk også et billede!

Se her for inspiration: http://ekstrabladet.dk/112/article1898209.ece

Artiklen udformes i Word-dokument, som den første i hver gruppe sørger for at uploade her på vores undervisningsblog.

Bryllup endte i blodbad – 2

Bryllupsmassakre

Familiedrama i Thy

Trekantsdrama fører til drab

Fra bryllup til begravelse

Brud myrdet på bryllupsnatten

Bryllup ender i blodbad – 1

Dansk i 1c

Hej 1c

Her har vi nu vores helt egen blog, hvor vi kan lægge gode opgaver ind og relevant undervisningsmateriale. På den måde vil vi hele tiden have et overblik over, hvad vi er i gang med samt hvordan vi er i gang med det.

I vil også selv komme til at lægge forskellige småting ind på vores blog; f.eks. opgaver, indlæg, læserbreve, debatter, artikler, videoer etc., som I har produceret i forbindelse med danskundervisningen.

Jeg glæder mig til, vi får fyldt den med interessante ting fra vores timer sammen! 🙂

Tine