Archive for marts 2013

Folkeeventyret – analyse af “Kong Lindorm”

Så kom vi igennem vores arbejde med folkeeventyret. Her er jeres noter og svar til teoriteksten fra Litteraturens Veje:  

Litteraturens veje – spørgsmål til teoritekst (2) Her har I derfor en oversigt over de vigtigste ting i forhold til folkeeventyret som genre, samt noter omkring Freud og Jungs dybdepsykologi.

Her er jeres videoanalyser af “Kong Lindorm”:

Ingeborg, Rasmus og Line:

Del 1:

http://screencast.com/t/RgKAbgfbU

Del 2:

http://screencast.com/t/aZB7UHXvt8

Cilie, Ditte, Marie og Bjørn:

file:///C:/Users/TLK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8A1IETRR/Analyse.swf

Monika, Philippa, Sebastian og Emil G.:

http://screencast.com/t/dTRDMni8

Signe, Frederik, Katja:

Reklamer