Lyrikanalyse

Tiden er kommet

Tiden er inde

Det er nu

Nu

Nu

Nu vi lægger vores lyrikanalyse ud. 😉

For at vi alle kan få en klarere idé om, hvordan vi når frem til et digts tolkning, er vi også nødt til at dele med hinanden, hvad vi gør. Her vil vi lægge vores analyser ud af Emil Aarestrups digt “Angst”:

ANGST

Hold fastere omkring mig
Med dine runde Arme;
Hold fast, imens dit Hjerte
Endnu har Blod og Varme.

Om lidt, saa er vi skilt ad,
Som Bærrene paa Hækken;
Om lidt, er vi forsvundne,
Som Boblerne i Bækken.

Husk: Inden I lægger kommentaren ind, skal I i kommentaren starte med at skrive, hvilket punkt I besvarer. F.eks.:

1. Præsentation

a) Genrebestemmelse: Genren er blablalblalbla…

b) Titlen: Titlen til digtet ‘Angst’ er vigtig, fordi blablablabla…

2. Kompositionsanalyse

Og så videre.

I skal udelade MINE spørgsmål, og kun lægge JERES svar ind. 🙂

Reklamer

12 responses to this post.

 1. Posted by Nanna on november 8, 2012 at 10:31 am

  ’Angst’

  4. Personkarakteristik:
Jeg-fortælleren – Gammelt ægtepar → falder af hækken ligesom bærrene. De bliver gamle. Rolige og afklarede → stadig triste. Vil gerne nå at nyde hinanden. Har haft et godt liv, er klar til at dø → skjult angst, de er bange for at miste hinanden, men ikke for at dø. Kærlighed på en smuk måde.

  5. Stemning:
Angstfuld → rolig angst. Rolig og stille. Romantisk – fint – smukt → de elsker hinanden og vil ikke skilles.

  6. Sproglige og stilistiske virkemidler:
I digte er det vigtig for forfatteren at vælge de rette ord og vendinger for at få den ønskede stemning frem. Undersøg om forfatteren gør brug af:
a) Substantiver: Konkret betydning.
Denotationer: Bækken – Hækken – Arme – Bærrene – Boblerne – Hjerte
  Konnotationer: Runde –

  b) Verber: Giver digtet handling og bevægelse.
Nutid: noget nutidigt, samtidigt, nærværende.
Tidløst digt – sådan vi det altid være.

  c) Adjektiver: Runde – varme → Gør digtet beskrivende.

  d) Lav sprogstil: Karakteriseres ved et lille ordforråd, simpel sætningsopbygning, korte sætninger.
Korte sætninger, meget simpelt sprog. Ingen fremmedord.
Det er simpelt → det er sådan det er / de skal dø → det er sådan det er. De er afklaret og bange.
  e) Sammenligninger: ”om lidt, saa er vi skilt ad, som Bærrene paa Hækken;” og ”Som boblerne i Bækken”

  Rikke, Matthew og Nanna

  Svar

 2. Posted by Ingeborg, Marie og Fredrik on november 8, 2012 at 10:31 am

  sproglige og stilistiske virkemidler
  med betydning:
  uden betydning: arme, hjerte, blod, bærrene
  Verber, der giver digtet handling og bevægelse:
  “Hold fastere omkring mig” -nutid
  “Boblerne i Bækken” -bevægelse
  Adjektiver: “runde”
  Kliché:
  e) Slang:
  Høj sprogstil: dobbelt a! og verbum markeres med store bogstaver.
  Normal sprogstil: ja, det er et ganske almindeligt sprog.
  Lav sprogstiL: Korte sætninger, simpel sætningsopbygning
  Gentagelser: “hold fast” og “forsvinde”

  Rim
  krydsrim: (arme – varme og hækken – bækken)
  bogstavrim: “ækken” og “arme”
  “bobler i bækken”
  “ækken” og “hækken”

  Billedsprog
  a) Hjerte varme : “imens dit hjerte endnu har blod og varme”
  b) “som Bærrene paa Hækken” og “som Boblerne i Bække”

  Svar

 3. Posted by Line S, Emil, Cilie on november 8, 2012 at 10:39 am

  8.(Billedsprog)

  a) Ingen metaforer
  b) “Som bærene på hækken”, “som boblerne i bækken”
  e) personifikation: Boblerne i bækken forsvinder

  9.(tematik)
  Grundtanke: At være bange for at miste noget man har kært, og at ville være tryg. Temaet er ligesom titlen; Angst.

  10.(Fortolkning)
  Et budskab kunne være, at vi skal holde fast på det vi elsker, så længe vi kan.

  11.(Hensigt)
  Forfatteren vil gerne fortælle folk, at bare fordi at noget slutter, er der ingen grund til ikke at sætte pris på det. Forfatteren kommer ikke med, nogen form for løsning på problemet, udover at vi skal holde fast.

  Svar

 4. Posted by Signe, Ditte, Sebastian on november 8, 2012 at 10:50 am

  Det er et lyrisk og episk digt. Det har en form for historie, han/hun er bange for at miste sin elskede.

  Titlen gør historien mere trist, som i at personen er bange for at miste sin kærlighed. Vi fortolker det som at jeg’et mister sin kærlighed til døden. Vi’et bliver ødelagt

  Der er to personer, elskende, som snart skal skilles. Af hvilke grunde vides ikke.

  2 strofer, af 4 verselinjer, ABCB

  Verselinje antallet er det samme i begge strofer

  Der er ikke rigtig noget forløb, men vi at der vil ske noget “om lidt”

  Jeg-fortæller

  Det eneste beskrivelse i digtet er af den anden person, med de “runde arme”. Ellers er der følelserne som beskriver hans/hendes holdning til situationen!!!

  Svar

 5. Posted by Camilla Fenger on november 8, 2012 at 10:51 am

  Angst

  1. Præsentation
  Det er knækprosa, fordi det er så let tilgængeligt uden fremmedord, og det handler om kærlige følelser.
  a. Titlen ’’Angst’’:
  De er bange for at miste hinanden, fordi at han er ved at dø ”Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme” (Strofe 1 vers 3-4) Varmen forsvinder, og derfor kan vi konstatere, at han dør.
  b. Motivet:
  Der er klart et forhold mellem mennesker, fordi de holder så meget af hinanden. Man kan nærmest tyde i teksten, at det er et kærlighedsforhold mellem dem. Der er også et handlingsforløb, først er de sammen og til sidst mister de hinanden.

  2. Kompositionsanalyse
  Der er 4 vers i hver strofe, og de har samme længde. Der er 2 strofer i alt.
  Kronologisk: Der er en handling, selvom det er følelserne, der bliver lagt vægt på i digtet. Som skrevet i præsentationen, så er de først sammen og til sidst skilles de.
  Flashback: Der er ingen flashback i dette digt.
  Refleksion: Den handler om kærligheden og døden, og at de ikke vil miste hinanden.

  3. Synsvinkel
  Det er en jeg-fortæller ’’Hold fastere omkring mig’’ (Strofe 1 vers 1) Fortælleren er anonym, og vi ved ikke noget om ham/hende. Det eneste vi ved omkring personen er, at han/hun er bange for at miste den anden.

  4. Personkarakteristik
  Hovedpersonen er kærlig og følsom. Personerne i digtet er anonyme, så vi ved ikke, hvad alderen er. Det kan være hvilken som helst alder. Vi kan se i digtet, at personerne elsker hinanden og er bange for at miste hinanden. De vil ikke skilles. De vil være sammen for evigt hvilket vi ved fra dette stk: (Strofe 1 vers 3-4)

  Katja, Anders og Camilla

  Svar

  • Knækprosa er som regel uden rim og uden billedsprog. Det er helt nede på jorden, hverdagssprog. Det minder faktisk meget om en novelle, der bare er ‘klippet i stykket’, så det ligner et digt. F.eks.:

   Jeg trådte ud i badet
   trak forhænget til
   tændte for
   vandet
   som kildede min
   krop

   Meget stiliseret, men det er sådan genren knækprosa oftest fungerer. Her har vi altså tale om et lyrisk digt (fokus på følelser, stemning etc.).

   Svar

 6. Posted by Nanna on november 8, 2012 at 10:53 am

  ’Angst’

  (Vores endelige bud..)

  4. Personkarakteristik:
Jeg-fortælleren – Gammelt ægtepar → falder af hækken ligesom bærrene. De bliver gamle. Rolige og afklarede → stadig triste. Vil gerne nå at nyde hinanden. Har haft et godt liv, er klar til at dø → skjult angst, de er bange for at miste hinanden, de er ikke for at dø, men bange for at blive skilt ad. Det er kærlighed på en smuk måde.

  5. Stemning:
Angstfuld → rolig angst. Rolig og stille. Romantisk – fint – smukt → de elsker hinanden og vil ikke skilles.

  6. Sproglige og stilistiske virkemidler:

  a) Substantiver: Konkret betydning.

  Denotationer: Bækken – Hækken – Arme – Bærrene – Boblerne – Hjerte
  Konnotationer: Runde – arme

  b) Verber: Giver digtet handling og bevægelse.

  Nutid: noget nutidigt, samtidigt, nærværende.
Tidløst digt – sådan vi det altid være.
det er livet og kærlighedens gang. ”noget smukt dør”
  c) Adjektiver: Runde – varme → Gør digtet beskrivende.

  d) Lav sprogstil: Karakteriseres ved et lille ordforråd, simpel sætningsopbygning.
Korte sætninger, meget simpelt sprog. Ingen fremmedord.
Det er simpelt → det er sådan det er / de skal dø → det er sådan det er. De er afklaret og bange.
  e) Sammenligninger: ”om lidt, saa er vi skilt ad, som Bærrene paa Hækken;” og ”Som boblerne i Bækken”

  Rikke, Matthew og Nanna

  Svar

 7. Posted by jannie on november 8, 2012 at 10:54 am

  Jannie, Mathilde, Michael spørgsmål 3, 4, 5 o 6
  Spørgsmål 3:
  Svar:
  Synsvinklen er fra jeg-fortælleren: Vi ser og oplever alt gennem jeget øjne, tanker, holdninger, meninger, stemninger og følelser. Vi har en fornemmelse af fortrolighed. Fx står der linje 1. ’’hold fastere omkring mig’’ Dette understreger, at vi har med en jeg-fortæller.

  Spørgsmål 4:
  Svar:
  Vi har i teksten med to personer at gør. Den der fortæller og den fortællerne snakker til.
  Vi kan her beskrive jeget:
  – Kærlig person, en der levet efter Carpe Diem. Tænker over livet, og vil have mest ud af det

  Spørgsmål 5:
  Svar:
  Det er en romantisk stemning som snart vil ophøre da livet ikke varer evigt. Den romantiske stemning kommer til udtryk i strofe 1 vers 3-4 ’’Hold fast, imens dit Hjerte. Endnu har Blod og Varme.’’ Det at det hele er ved at ophøre komme til udtryk i vers 2 strofe 3. ’’Om lidt, er vi forsvundne.’’

  Spørgsmål 6:
  Svar:
  a) Der er brugt konnotationer: Arme, bærrene, hækken, boblerne.
  Der er brugt denotationer: Hjerte, blod, varme.
  Disse gør, at vi selv kan danne billeder og giver en stemning i digtet.
  b) Nutid: hold, har, er
  Før nutid: Forsvundne
  Disse giver en handling og bevægelse i digtet.
  c) Adjektiver: Fastere, runde, varme
  Disse gør, at vi får en beskrivelse i digtet, og det bliver mere levende.
  g) Det er normal sprogstil hvilket kommer til udtryk ved det almindelige sprog.

  Svar

 8. 4. personkarakterstik

  I digtet ”Angst” møder vi to mennesker, som skal skilles ad. De to mennesker prøver desperat at holde fast omkring hinanden.

  5. stemning
  Stemningen i digtet virker sørgelig, da de ufrivilligt skal væk fra hinanden.
  F.eks. linje 1 ” Hold fastere omkring mig” det fortæller noget om, at de gerne vil blive sammen, og at de frygter at skulle væk fra hinanden.
  Eller linje

  6. Sproglige og stilistiske virkemidler:

  substantiver: hjerte, arme, en hæk, et bær, en boble i en bæk.
  Konnotationer: et hjerte – kærlighed, varme, rødt, godt, lykkelig, elsk
  Arme: omsorg, tryghed, stærke

  Denotationer:
  En hæk, et bær, en boble, en bæk

  Verber:
  Varme, blod, forsvundne, skilt ad, rund,
  Datid: forsvundne, skilt ad

  Adjektiver: varme, blod, rund

  Kliché: om lidt, er vi forsvundne som boblerne i bækken.

  Slang: Der er intet slang i dette digt, da det er meget gammeldags. Det kan vi bla. Se på stavemåden. F.eks. i strofe 2 linje 1 står der ”saa”

  Høj sprogstil: digteren gør ikke brug af svære ord, dog er betydningen svær.

  Gentagelser:
  I strofe 1 på linje 1 står der ’’ hold fastere omkring mig’’
  På strofe 1 linje 3 står der ’’ hold fast, imens dit hjerte…….’’

  Hold fast bliver gentaget, som om det skulle være ’’omkvædet’’ i digtet.

  I strofe 2 på linje 1 står der ’’ om lidt, saa er vi skilt ad….’’
  I strofe 2 på linje 3 står der ’’ om lidt, er vi forsvundne…’’

  I begge strofer er der gentagelser i linje 1 og 3.

  Emilie, Rasmus, Monika.

  Svar

 9. Posted by Line Kousgaard on november 16, 2012 at 10:12 am

  Emil Aarestrup
  Angst.

  Stemning: Der er en sørgelig stemning ”Om lidt er vi skilt ad” – man får en fornemmelse af, at to mennesker der holder af hinanden vil blive skilt fra hinanden, og det vil skabe sorg.

  Sproglige og stilistiske virkemidler:
  Det er normal sprogstil.
  ”Hold fast” og ”om lidt” bliver gentaget et par gange.

  Rim:
  I rimet rimer 2. Og 4. linje i både første og anden strofe. I første strofe starter 1. og 2. linje med det samme ord og i 2. strofe starter 1 og 3 vers med ”om lidt” og 2 og 4 med ”som”.

  Svar

 10. Posted by kosh on juni 9, 2014 at 2:38 pm

  Natten er kold.
  Livet er kort.
  Vennerne flytter
  længere bort.
  Tungen er muggen og sjælen er slidt.
  Min gangart består af tilbageskridt.
  Man må holde humøret vådt.
  Jeg er fuld og jeg har det godt.

  Brosten for brød.
  Fjendtlig trafik.
  Lynlås for knapper.
  Bitter musik.
  Sodede stjerner og utrygge grin
  og porter og opstød og brændevin.
  Man må holde humøret vådt.
  Jeg er fuld og jeg har det godt.

  Træthed og gråd.
  Hidsige råb.
  Afviste hænder.
  Håb uden håb.
  Tandpine. Søvnløshed. Mavebesvær.
  Men livet er stadig en brandert værd.
  Man må holde humøret vådt.
  Jeg er fuld og jeg har det godt.

  vil have hjælp til billedsprog og rim osv. tak på forhånd

  Svar

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: